האם רוגל אלפר כבר עזב את הארץ?
עדיין לא


כבר עברו:

שנים:

ימים:

שעות:

דקות:

שניות:

מאז שרוגל אלפר "צריך" היה לעזוב את הארץ, אך עדיין לא עזב.